Dịch vụ

Hãy xem xét sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bạn sẽ không có thời gian và nguồn lực, thậm chí là khả năng làm những việc mà chúng tôi sẽ xử lý thay bạn. Liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần dịch vụ riêng biệt hơn.

Tư vấn quản lý hộ khách hàng của bạn
Giá và phạm vi công việc sẽ được thỏa thuận cụ thể
Đại diện đàm phán
Giá và phạm vi công việc sẽ được thỏa thuận cụ thể
Tổ chức sự kiện gặp mặt
Giá và phạm vi công việc sẽ được thỏa thuận cụ thể
Quan hệ khách hàng hộ
Giá và phạm vi công việc sẽ được thỏa thuận cụ thể

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Giải pháp tổng quan và cụ thể để tư vấn cho bạn hướng đi trên thị trường, thị trường ngách. Theo dõi và giám sát hình ảnh thương hiệu của bạn. Kiểm soát các nguy cơ rủi ro ngắn và dài hạn có thể ảnh hưởng tới thị phần của bạn.

LIÊN KẾT OUT-SOURCING

  • Hiệu chỉnh thông tin trên website (dịch thuật, copywriting)
  • Xử lý kỹ thuật mạng
  • Giải pháp tài chính

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

  • Tư vấn chiến lược
  • Tư vấn chích sách
  • Đối tác quảng cáo
  • Đối tác thương hiệu